Hållbar utveckling i fokus för ny forskarskola på Campus Gotland

2021-02-01

Den 18 januari startade Uppsala universitets nya tvärvetenskapliga forskarskola på Campus Gotland med fokus på hållbar utveckling. Det handlar om forskning kring centrala samhällsutmaningar inom bland annat förändrade energisystem, hållbar konsumtion, digital utveckling och klimatförändringar utifrån olika vetenskapliga perspektiv.

 I forskarskolan deltar ett 20-tal handledare från åtta institutioner varav institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik är en.

Läs artikeln på Uppsala universitets nyhetssida.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-04-04