Vikten av etik för bra teknik

2021-02-01

Ska mer etikundervisning inkluderas i ingenjörsutbildningen och i så fall hur? Frågorna aktualiserades efter ett digitalt etikseminarium i december med ärkebiskop Antje Jackelén.

Läs intervju med Thomas Lennerfors, professor i industriell teknik, som tillsammans med TUR arrangerade seminariet.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2021-12-14