Ny bok om modellering av syntetiska solinstrålningsdata

2021-05-04

Âzeddine Frimane, Joakim Munkhammar och Joakim Widén vid Avdelningen för byggteknik och byggd miljö har bidragit till en ny bok om modellering av syntetiska solstrålningsdata publicerad av AIP Publishing. Boken behandlar avancerade matematiska metoder för generering av tidsserier för solinstrålning och deras tillämpningar.

Synthetic Solar Irradiance: Modeling Solar Data är den första boken som ger en översikt över området syntetisk solinstrålningsmodellering. I korthet är syntetiska solstrålningsdata datorgenererade tidsserier för solinstrålning som har samma egenskaper som verklig, uppmätt solinstrålning. Syntetiska data krävs för analys av tillgänglig solenergi och simuleringar av solenergisystem i fall där uppmätta data inte är tillgängliga, till exempel när det behövs en hög upplösning i rum och tid.

Joakim Munkhammar och Joakim Widén har bidragit till kapitel 3, Established Mathematical Approaches for Synthetic Solar Irradiance Data Generation. Âzeddine Frimane har skrivit kapitel 4, Validation of Synthetic Solar Irradiance Data, tillsammans med bokens redaktör, Jamie M. Bright vid Solar Energy Research Institute of Singapore.

Boken är publicerad av AIP Publishing, som är en del av American Institute of Physics (AIP).

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-04-04