Nytt forskningsprojekt bidrar till digitalt samhällsbyggande i praktiken

2021-06-04

Projektet ”Virtuell testbädd för strategisk stads- och energiplanering genom integrerade digitala modeller”, som involverar flera forskare vid avdelningen för byggteknik och byggd miljö, är ett av de projekt som beviljats medel inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environments senaste utlysning. I projektet ska forskarna utveckla ett verktyg som ska integrera digitala modelltyper och data från ett antal olika delar av samhällsbyggnadssektorn.

Problemet som forskningsprojektet angriper är att samhällsbyggnadsprocessen är uppdelad på flera olika aktörer, vilket också gäller de olika digitala modeller och data som används för planering av stadsmiljöer och deras energi- och infrastruktursystem. Den ”virtuella testbädd” som utvecklas i projektet ska därför integrera digitala modelltyper och data från ett antal olika delar av samhällsbyggnadssektorn och kunna användas i ett tidigt stadium av planeringsprocessen.

Projektet leds av Joakim Widén, professor vid avdelningen för byggteknik och byggd miljö, och involverar flera andra forskare som är experter inom olika delar av samhällsbyggnadsteknik, till exempel byggnader, fjärrvärme och transportsystem. I projektet ska forskarna samarbeta med Uppsala kommuns stadsbyggnadsförvaltning i utveckling och skarpa test av testbädden i stadens nya stadsbyggnadsprojekt.

Läs mer om projektet på Smart Built Environments webb.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-04-04