Win-win när ingenjörstudenter undersöker energisystem

2021-06-29

Ingenjörstudenter utför verkliga projekt åt företag och lär sig om olika energisystem. Beställarna får ta del av kvalitetssäkrade beräkningar och tankeväckande idéer. Kursen Självständigt arbete inom system i teknik och samhälle – energisystem generar positiva resultat åt alla inblandade.

Porträttfoto
Joakim Widén, professor i byggteknik
och kursansvarig. Foto: Mikael Wallerstedt

Kursen som är ett uppskattat inslag under civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle ges av avdelningen för byggteknik och byggd miljö vid institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik.

– Vi har haft kursen i ungefär 10 år och studenterna har alltid varit mycket nöjda. De brukar uppskatta möjligheten att få arbeta självständigt med ett relevant projekt och inte minst – att utöka kontakterna utanför universitetet, säger Joakim Widén, kursansvarig.

Under kursen ska deltagarna studera en del av ett energisystem och därefter göra en analys med hjälp av en teknisk metod, exempelvis mätningar, beräkningar och simuleringar. För att projekten ska vara både relevanta och verkliga är beställarna nästan alltid externa organisationer och företag.

En återkommande samarbetspartner är STUNS Energi och initiativet Energy Stories, vilket fungerar som en länk mellan näringsliv och universitet. STUNS formulerar projektförslag och hjälper studenterna att knyta kontakter med lokala företag och organisationer i Uppsala.

Foto av de tre projektstudenterna.
Från vänster: Vilma Grehn, Lovisa Stenhammar och
Fredrik Munters. Foto: Jacob Bengtsson. 

Vilma Grehn, Fredrik Munters och Lovisa Stenhammar är tre av årets kursdeltagare. Via STUNS Energy Stories fick de i uppdrag att identifiera hur vätgas på bästa möjliga sätt kan implementeras i Uppsalaregionen.

– Undersökningen skulle göras med både teknik och samhällsnytta i åtanke. Dessutom skulle vi ta reda på hur spillprodukterna, som bildas vid framställningen av vätgas, skulle kunna användas. Vi tyckte att detta lät väldigt spännande, berättar Vilma Grehn.
 

Illustration av en vätgasstation.Förslaget – en vätgastankstation i Uppsala

Studenterna kom fram till att det bästa alternativet vore att bygga en vätgastankstation i Uppsala. Spillvärmen från vätgasproduktionen kunde användas i fjärrvärmenätet. Den elektriska energin som behövs för att producera vätgasen kommer ifrån solcellsparken Vasakronan i Kungsängen. Att ta till vara på spillvärmen och använda solenergin skulle både leda till bättre ekonomi och miljöprestanda för vätgastankstationer.

– För att anläggningen ska gå runt ekonomiskt behövs pålitliga kunder. Det kunde exempelvis vara ett antal av regionens bussar och andra fordon som går på vätgas. Vätgastekniken är i startgroparna just nu och det vore roligt om Uppsala placerar sig i framkant, säger Lovisa Stenhammar.

Vilma, Lovisa och Fredrik är alla överens om att kursen varit väldigt givande. Att få planera och utföra ett större självständigt projekt har varit mycket lärorikt och kul. De uppskattar också förtroendet och uppmuntran från sina kontaktpersoner.  

– En sak som pandemin har medfört är att vi pratat med kontakter i hela Sverige via videomöten. Annars hade vi troligen begränsat oss mer till enbart Uppsala, vilket inte gett lika mycket information och inspiration. Projektet har gjort mig extra peppad på att komma ut i arbetslivet, säger Fredrik Munters.
 

”Vi kommer att använda resultaten i vår organisation”

Men vad får beställarsidan ut av studenternas projektarbeten? Vi frågade Marcus Nystrand, energisystemingenjör vid Region Uppsala, och en av Vilmas, Lovisas och Fredriks kontaktpersoner.

– Som yrkesverksam, och kanske särskilt som offentligt anställd, tycker jag att man har en skyldighet att slussa ut den nya generationen på arbetsmarknaden. Dessutom är ett sådant här samarbete väldigt roligt! Jag får bidra med det jag kan samtidigt som jag får kluriga frågor. Vissa förslag kan först verka tokiga, men vid närmare eftertanke visar de sig ofta stämma. Det är vi som ibland sitter fast i dumma strukturer och den insikten är bra att få.
 

Vad tycker du om genomförandet av projektet?

– Jag är mycket nöjd. Vi fick dels genomarbetade och kvalitetssäkrade siffror och beräkningar, dels kloka slutsatser och tankeväckande idéer. Vi kommer använda resultaten vidare i vår organisation, Marcus Nystrand.
 


Några andra exempel på projekt genom åren:

  • Electricity production forecasting for solar cell systems, SunLabs
  • Life cycle assessment for food in public procurement, IVL
  • EV smart charging with solar power, Vattenfall
  • UPS systems for frequency control in the Swedish transmission system, Svenska kraftnät
  • Systemlösning för ett klimatsmart bostadsområde, Atkins
  • Verktyg för hållbar stadsplanering, Uppsala kommun och Atkins Sverige
  • Placering av laddstolpar i Uppsala, Solelia Greentech
  • Energibesparing genom minskad vattenanvändning, Uppsalahem
  • Likströmssystem för effektivare utnyttjande av solel, WSP Environmental
  • Effektbehovsmodell för nytt bostadsområde i Knivsta, Knivsta kommun

Kursplan för Självständigt arbete inom system i teknik och samhälle – energisystem, 15 högskolepoäng

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-04-04