Information om institutionen

På dessa sidor finner du allmän information om institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Vår institution har mycket spännande forskning inom samhällsbyggnad och industriell teknik, från grundforskning till storskalig tillämpad forskning. Vi är också stora inom utbildning där vi undervisar och har programansvar för flera högskole- och civilingenjörsprogram och kandidatprogram. Vi ansvarar också för flera populära masterprogram. Gemensamt för både vår forskning och vår utbildning är att den kopplar till hållbar utveckling och att vi har omfattande samverkan med samhälle och näringsliv.   

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik består av tre delområden tillika avdelningar:

Jobba hos oss

Vår institution utgör en spännande arbetsplats med forskning i ett brett teknikrelaterat område. Vi söker skickliga och hängivna lärare, forskare och doktorander. Lediga tjänster

Senast uppdaterad: 2022-11-03