Information om institutionen

På dessa sidor finner du allmän information om institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Från och med den första januari 2020 delades institutionen för teknikvetenskaper in i tre nya institutioner: institutionen för materialvetenskap, institutionen för elektroteknik samt institutionen för samhällsbyggnad och teknik. Vår förhoppning är att delningen leder till bättre möjligheter till kollegiala diskussioner och beslutsprocesser där fler kan bli involverade samt fler möjligheter till strategiskt arbete inom utbildning, forskarutbildning och forskning.

Institutionen tillhör teknisk- naturvetenskapliga fakulteten.

Jobba hos oss

Vår institution utgör en spännande arbetsplats med forskning i ett brett teknikrelaterat område, från grundforskning till storskalig tillämpad forskning, och täta kontakter med studenter genom institutionens engagemang i civilingenjörs- kandidat- och masterutbildningar. Vi söker skickliga och hängivna lärare, forskare och doktorander. Lediga tjänster