Här hittar du oss

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik är verksam i Ångströmlaboratoriet i Uppsala samt på Campus Gotland i Visby.

På campusområdet Polacksbacken, varav Ångströmlaboratoriet är en del, hittar du karta, vägbeskrivning, och olika transportmöjligheter.

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik består av tre avdelningar: kvalitetsteknik, industriell teknik samt byggteknik och byggd miljö. Institutionen har ungefär 100 anställda och har sin forskning och utbildning både vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala och på Campus Gotland. För mer information, se institutionens webbplats https://www.cie.uu.se

Besöksadress: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 752 37 Uppsala
Postadress: Box 169, 751 04 Uppsala

Prefekt/motsv:

Stf. prefekt:

Studierektor grundnivå:

Studierektor forskarnivå:

Studievägledare:

Kursadministration:

Ekonomiadministration:

Personaladministration:

Senast uppdaterad: 2021-08-16