Omställning för hållbar boendevärdekedja

Forskningen bedrivs som doktorandprojekt av Max Rosvall

Bygg- och boendeprocesser står för ca 30 - 50% av globala CO2-utsläpp, 20 - 30% av de svenska, och  byggsektorn står inför en stor omställningsutmaning. Branschen och akademin behöver enas kring en förståelse och definition av begrepp som hållbarhet och resurseffektivitet. Detta projekt ska utveckla process- och systemmodeller för att visualisera boendevärdekedjan och föreslå indikatorer för en effektiv mätning. En fallstudie på Gotland fungerar som ett testfall av modellerna i den svenska bygg- och boendebranschen.

Last modified: 2021-09-16