Samverkan inom teknik och naturvetenskap

Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten har en gemensam enhet för samverkan med framförallt skolan men även allmänhet, näringsliv och samhälle. De samordnar bland annat studiebesök på institutionen och en årlig vetenskapsfestival där våra forskare är med.

Läs om hur du kan samverka med oss på Teknat Samverkans webb

Alumnnätverk

Uppsala universitets alumnnätverk är ett nätverk för tidigare studenter och en global mötesplats för karriärutveckling och professionellt kontaktskapande. Alumnnätverket är till för alla som studerat, arbetar eller har arbetat vid Uppsala universitet. Även våra hedersdoktorer, gästforskare, styrelseledamöter och andra som står universitetet nära räknas som alumner.

Mer om alumnnätverket

Senast uppdaterad: 2022-11-03