Forskarutbildning

Forskarutbildning

På den här sidan finns institutionens information om ämnen och studieplaner, antagning och kurser samlad.

Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap har sedan den 6 december en ny webbplats. I april 2024 kommer även institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik att byta webbplats. Under flyttperioden kan det vara så att vissa länkar inte fungerar.

Om någon av länkarna inte fungerar så hittar du aktuell information om forskarutbildning vid Uppsala universitet, inklusive blanketter, ämnesinformation och riktlinjer på teknisk-naturvetenskapliga fakultetens sidor om forskarutbildning.

Vid institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik finns ett tjugotal doktorander. Forskarutbildningen vid institutionen syftar till att förbereda doktoranderna för självständig forskningsverksamhet eller annan verksamhet där det ställs höga krav på djupgående ämnesinsikt och forskningskunnande. 

Efter genomförd utbildning ska doktoranden vara väl förtrogen med vetenskapliga frågeställningar och metoder inom ett av institutionens två forskarutbildningsämnen: Teknisk fysik med inriktning mot byggteknik och byggd miljö och Teknisk fysik med inriktning mot industriell teknik.

Ämnen och studieplaner

Forskarutbildningen bedrivs enligt en studieplan vid institutionens avdelningar i olika forskarutbildningsämnen. Studieplanen för utbildning på forskarnivå vid fakulteten består av två delar, en allmän studieplan och en individuell studieplan:

Ansökan till forskarutbildning

Lediga platser inom forskarutbildningen annonseras på vår sida med lediga tjänster. Efter att ha sökt och blivit erbjuden en doktorandtjänst lämnas ansökningshandlingar in enligt nedan.   

Kompletta ansökningshandlingar lämnas till institutionens studierektor för forskarutbildning (universitetslektor och docent Åse Linné). Ansökningar kan lämnas in löpande och behandlas därefter i institutionens ledningsgrupp. För antagningsärenden som gäller doktorandanställning på heltid tas därefter beslut av prefekt, medan alla andra antagningsärenden behandlas av fakultetens forskarutbildningsnämnd (FUN) och arbetsutskott (AU) vid specifika sammanträden under året. I det senare fallet, kontakta studierektor för forskarutbildningen för mer detaljer om sista datum för inlämning av ansökningshandlingar för behandling vid respektive möte.

Här hittar du mallar och blanketter på teknisk-naturvetenskapliga fakultetens webbplats

Ansökningshandlingar består av:

Forskarutbildningskurser

Alla doktorander ska läsa kurser inom ramen för sin forskarutbildning. Omfattningen varierar beroende på vilket ämne doktoranden är antagen till. Vissa kurser är obligatoriska och andra är starkt rekommenderade.

Obligatoriska kurser

  • Högskolepedagogisk grundkurs, 7.5 hp. Inom ämnet Industriell teknik obligatorisk för doktorander som undervisar. Inom ämnet Byggteknik och byggd miljö bör doktorander som undervisar läsa kursen, antingen som ett poängsatt kursmoment eller inom ramen för doktorandens institutionstjänstgöring.

Övriga kurser

  • Det ges flera doktorandkurser vid institutionen men annonseringen av dessa sker internt och ofta genom e-post.
Senast uppdaterad: 2024-02-01