Forskarutbildning och covid-19

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har fattat ett antal beslut kring hur disputationer och licentiatseminarier ska genomföras under covid-19-pandemin. I korthet gäller följande:

  • Disputationer och licentiatseminarier ska genomföras digitalt med max 8 personer fysiskt närvarande.
  • Vid disputation ska respondent och ordförande delta fysiskt, vid licentiatseminarium respondent och examinator.
  • Betygsnämnd och opponent kan delta digitalt utan någon speciell anhållan om detta.
  • Länk för distansdeltagande och kontaktperson för frågor ska tillkännages publikt, men inte fysisk lokal.
  • Ljud och bild ska vara av god kvalitet genom hela disputationen/seminariet.
  • Det är forskarutbildningsansvarig professor som ansvarar för att ovanstående efterlevs, inte doktoranden.

De fullständiga meddelandena från fakulteten hittar du här. Rekommendationer och tips för hur disputationer genomförs digitalt finns här.