Ansökansprocessen

  • Efter att du har ansökt till masterprogrammet hamnar du i den så kallade ansökansprocessen i vilken din ansökan beaktas. Du kommer att hållas underrättad under processens gång om hur detta går. Om du blir antagen, får du så småningom ett meddelande om detta vilket i sin tur startar upp en serie med deadlines för saker som du måste göra (som att meddela om du accepterar platsen, avgifterboendetillstånd för studier osv) för att du ska kunna registreras. Dessa deadlines framgår av Universitetets informationssidor för ansökan liksom på Universitetets registrerings-sidor. En mycket viktig deadline är den för att du accepterar platsen. Om du inte accepterar platsen innan denna kommer din plats i programmet att erbjudas en annan sökande. Savara på erbjudandet genom att logga in på din ansökningssida för universitetsstudier. Betalande studenter erbjuds också studentboende - se Att bosätta sig. Kom också ihåg att för att få bosättningstillstånd krävs en månatlig finansiering på 7 974 kronor. För mer information se Finansiella frågor. Om du är en betalande student kanske du vill söka ett stipendium