Student

Din kurs- och programspecifika information hittar du som bekant i Studium.
Administrativ information och mycket annat relaterat till din utbildning hittar du på fakultetens studentwebbsidor: www.teknat.uu.se/student och på www.uu.se/student

EXAMENSARBETE

Välkommen att kontakta våra forskare om du är intresserad av att göra ditt examensarbete hos oss. Du kan läsa om våra forskningområden/projekt på våra avdelningars sidor, byggteknik och byggd miljöindustriell teknikkvalitetsteknik, och se vad som intresserar dig.

KONTAKTPERSONER FÖR UTBILDNING

Kursadministratör
Katarina Andersson, 018-471 3681072-9999507
student-samint@angstrom.uu.se

Studievägledare
Lena Eliasson, 018-471 3370073-4697198
Lena är studievägledare för masterprogrammen samt för institutionens kurser. 
E-postadress för masterprogrammen:  study-adviser-mili-samint@uu.se
respektive study-adviser-mia-samint@uu.se
E-postadress för andra kurser än de på masterprogrammen: lena.eliasson@angstrom.uu.se

Studierektor grundnivå
Lars Ericsson, 018-471 3383072-9999445
lars.ericsson@angstrom.uu.se

Studierektor forskarnivå
Joakim Widén, 018-471 3782072-9999401
joakim.widen@angstrom.uu.se

Programansvariga
Lista över programansvariga hittar du på teknisk- naturvetenskapliga fakultetens webb.

Senast uppdaterad: 2022-02-08