Masterprogram

Välkommen som masterstudent på institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, campus Uppsala, Uppsala Universitet!

Masterprogrammet i industriell ledning och innovation

Hej student!

Gratulerar till din plats på masterprogrammet och varmt välkommen till ett spännande tvåårigt program.

Programmet börjar snart, och vi vill därför ta tillfället i akt att informera dig om nåra viktiga praktiska detaljer i samband med programstart. 

1. Välkomstprogram vid Uppsala universitet

Det internationella kontoret vid Uppsala universitet har ett antal aktiviteter vid din ankomst till Sverige; de ordnar hämtning av dig på flygplatsen (Arlanda), hjälper till med arrangemang kring ditt boende, annordnar en välkomstmottagning, arrangerar guidade turer och en introduktion till universitetet och staden. Besök deras webbplats för mer information:  http://www.uu.se/en/students/new-students/welcome-programme-uppsala/

2. Välkomstceremonin vid institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik samt programregistrering (obligatorisk) Xdag den XX Augusti 2020, xx.00-xx-00, Ångströmlaboratoriet (Lägerhyddsvägen 1) i Siegbahnsalen  (byggnad 1, entrévåningen)

a) Välkomstceremoni

Masterprogrammet i industriell ledning och innovation tillhör formellt institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik. Därför kommer ni studenter att välkomnas av institutionens prefekt och studierektor samt av programansvarige. Praktisk information och viktiga instruktioner kommer att ges av studievägledare och karriärvägledare.  

b) Programregistrering (anmälan)

För att formellt anmäla dig som student måste du närvara vid programregistreringen. För att bli registrerad måste du visa upp identitetshandlingar. Dessutom måste studenter som är villkorligt antagna tillhandahålla ett examensbevis i original tillsammans med en utskrift från registret om detta. 

Om du inte kan delta vid registreringen måste du meddela detta skriftligt till studievägledaren  (se kontakta oss) om du vill behålla din plats på programmet. 

c) Förfriskningar

Smörgåsar och dricka kommer att serveras i slutet av programregistreringen. meddela oss senast den 15 augusti för specialkost. 

3. Programspecifika aktiviteter xdag den xx Augusti 2020, xx.00-xx.00

På eftermiddagen fortsätter vi med programspecifika aktiviteter. Information om plats för detta ges så fort detta är känt. 

4. Kursplan (viktigt)

Programmets kursplan finns på denna länk: Industrial Management and Innovation

Det finns en länk till kursplanen i programbeskrivningen (finns också i programplanen). Det är mycket viktigt att du informerar studievägledaren om du redan har tagit någon av de kurser som ingår i programmets första termin. Om så är fallet kommer vi att undersöka möjligheterna för andra kurser som kan vara intressanta för dig. Det är önskvärt att du informerar oss så snart som möjligt och allra senast den 15 augusti år 2020. 

5. Andra användbara länkar

  1. Programplan för Masterprogram i industriell ledning och innovation

6. En lista över saker att göra efter att du har registrerats

Efter registrering behöver du gå igenom ett antal praktiska steg för att komma igång med dina studier. En användbar att göra-lista tillsammans med praktiska råd finns på Att bosätta sig i Uppsala.

7. Bra att veta: Att erhålla din masterexamen

Observera att för att få din masterexamen efter avslutat program så måste du ta fram ditt master-diplom. 

Vi ser mycket fram mot att få träffa dig! Om du har några frågor får du gärna kontakta oss.

Allt gott,      

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik                                                        

Senast uppdaterad: 2023-06-26