Programråd

Varje programråd består av en programansvarig, två lärare, två externa ledamöter (näringslivsrepresentanter), två studenter + 1 suppleant. Programrådets sammansättning fastställs av Styrelsen för Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik. Institutionsstyrelsen har utsett följande ledamöter i Programråden:

Industriell ledning och innovation (Programansvarig Åser Linné)  enligt beslut från 2019:

  1. Håkan Kullvén (lärare)
  2. Ilia Katardjiev (lärare)
  3. Andreas Marcström (extern ledamot, GE Healthcare)
  4. Jonas Missaoui (extern ledamot, ÅF)
  5. Studentrepresentanter utses av UTN.

Senast uppdaterad: 2023-06-26